Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Курсове за обучение

РоСПА – България провежда курсове на обучение за:
- извършване на
постоянен (рутинен) и периодичен (оперативен) контрол на детските площадки за игра. Този курс е насочен към стопаните на тези места.
-
дизайн на съоръжения и площадки за игра, насочен към производители на съоръжения и проектатнти на детски площадки за игра.

Успешно издържалите изпита получават удостоверения за преминатото обучение.

 

Информационни брошури