Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Рутиннен (редовен) и оперативен (периодичен) контрол

Съгласно изискванията на Наредба No.1 от 12 януари 2009 г., както и на част 7 от Стандарта за съоръженията и настилките при площадките за игра “БДС EN 1176:2008 – Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и употреба”, на всяка обществено-достъпна детска площадка за игра следва да се извършват освен контрол от независим орган още два типа контрол: рутинен (постоянен) и оперативнен (периодичен) контрол. Тези два типа контрол са задължение на стопаните на площадките за игра като лицето, което ги упражнява, е необходимо да е запознато с някои по-основни принципи какво и как да проверява.

За да бъде цялостен режимът на инспекции при площадките за игра РоСПА - България провежда тренировъчен курс , насочен към стопани за извършването на рутинните инспекции (постоянния контрол) и оперативните инспекции (периодичния контрол).

 

 

Информационни брошури