Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Инспекция по проект

Инспекция по проект или оценяване на съответствието по проект с изискванията на действащото законодатетелство, цели да се установят несъответствията на планираната детска площадка за игра, още в процеса на проектиране. Ние от РоСПА - Бъргария можем да открием слабите места на бъдещата площадка още на етап "скица на проект" и да ви посъветваме  как да ги избегнете преди монтажните работи да са започнали. От финансова гледна точка тази предварителна консултация спестява допълнителни разходи, тъй като за отстраняването на проблемите след изграждането на площадката биха били необходими допълнителни средства.

 

 
 

Информационни брошури