Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Правото на детето да играе

Децата са бъдещето на всяка държава. Без здрави и емоционално стабилни деца бъдещето е мрачно и несигурно. Играта е жизненоважна за физическото и емоционалното здраве на подрастващите. Без добри възможности за игра, те не биха могли да израснат достатъчно здрави и силни и да осъществят целия си потенциал, което ще ощети цялото общество.
В Конвенцията на Обединените нации за правата на детето, която е ратифицирана от Българското правителство, се казва следното:


Член 31
Всяко дете има право на почивка и свободно време, да играе и да се забавлява по начин, подходящ за неговата възраст, както и да участва свободно в културния живот и да се занимава с изкуство.


Член 19
Възрастните носят отговорността да осигурят на детето безопасна среда и средства за игра и забавление.


Член 24
Играта и забавлението са тясно свързани с правото на детето на “възможно най-високия здравен стандарт” и на “профилактично здравеопазване”.

 

Attachments:
Download this file (konvencia.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури