Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Закон за защита на потребителите

Съгласно Наредба No. 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра Комисията за защита на потребителите към Министерството на икономиката и енергетиката e държавния орган, който проверява детските площадки за игра, разположени на открито и закрито. Според Българския Закон за защита на потребителите, в сила от 10.06.2006г, „Производителите на стоки и лицата, предоставящи услуги, са длъжни да предлагат на потребителите само безопасни стоки и услуги.” (чл.69, ал.1) „Стоката или услугата се смята за безопасна, когато съответства на нормативно установените изисквания за безопасност, на които трябва да отговаря, за да бъде пусната на пазара.” (чл.71, ал.1).

 

Attachments:
Download this file (zakon_zzp.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури