Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Наредба №1 от 12 януари 2009г.

Наредба за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Поради нашето задълбочено разбиране на стандартите за безопасност и на детската игра, както и на международния ни опит, РоСПА България бе поканена да бъде водеща страна при разработването на Наредба No.1 от 12. януари 2009 г. за Условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра към Закона за устройство на територията. В тази Наредба са включени по-основните изисквания за изграждане и последващото поддържане на площадките за игра и съоръженията, разположени на тях, изисквания към производителите и вносителите на съоръжения и настилки, както и изисквания към стопаните на площадки за игра.

 

Attachments:
Download this file (Darjaven_Vestnik_Detski_Ploshtadki.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури