Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
РоСПА – БЪЛГАРИЯ

РоСПА - България е клон на Английската организация RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents – Кралско Дружество за Предотвратяване на Злополуки), основана през 1916 г., с цел да помага на органите и структурите на държавно и местно ниво за повишаване безопасността на обществените места. В момента RoSPA е най-голямата световна огранизация, занимаваща се с безопасността в различните сфери на живот.

Усилията на РоСПА - България са насочени към област, пренебрегвана от години и нуждаеща се от незабавни мерки – детската среда, и по-конкретно детските площадки за игра. Нашата основна цел е да допринесем за повишаване на тяхната безопасност, като едновременно с това се стремим те да се превърнат в по-привлекателни и вълнуващи места за децата на България. Ръководени сме от стремежа да постигнем оптимален баланс между безопасност и атрактивност – висока игрова стойност при обществено-достъпните детски площадки за игра. 

РоСПА - България има привилегията да се ползва от многогодишния международен опит на централата RoSPA в Англия за всички аспекти на площадките за игра, включително задълбочени статистически анализи на злополуки на детски площадки за игра в различни държави. Същевременно ние работим с органите на българската централна и местна власт, с неправителствени организации и други сред които: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването, Комисия за защита на потребителя към Министерство на икономиката и енергетиката, Български институт за стандартизация, Център за независим живот, Фондация “Екообщност”, Съюз на архитектите в България, Съюз на ландшафтните архитекти, Държавна агенция за закрила на детето, Държавна агенция за младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Сдружение “Настоящи и бъдещи майки”, Асоциация “Родители”, Национално сдружение на общините в Република България, засртахователни дружества и най-вече производители на оборудване и стопани на детски площадки за игра. 

Ползването на международния опит на RoSPA ни помага да дадем оптимални препоръки за всеки конкретен случай от етапа на проектиране до последващото управление и развитие, както на конкретно съоръжение за игра, така и за цяла площадка. 

За нас ще бъде удоволствие да работим заедно за повишаване на атрактивността и безопасността на детската среда за игра в България! 

 

 

 

Информационни брошури