Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Рутинни инспекции на площадки за игра

Въведение
Рутинната инспекция на дадена детска площадка е бърза и незадълбочена. Целта й е да се установят евентуалните щети от вандализъм или счупване.


Този вид инспекции могат да се провеждат от служители, които не са специалисти, но поради служебните им задължения им се налага да посещават площадките за игра. Курсове за обучение се предлагат от РоСПА България.


Курсовете за обучение могат да се проведат и като услуга, свързана с годишните инспекции. Необходимо е годишните инспекции да се извършват от независим, високо квалифициран специалист, каквато е РоСПА България.

Общо местоположение и допълнителни елементи

 • Ако има огради, дали те са здрави и в добро състояние?
 • Ако има порти, дали работят добре?
 • Дали алеите са в добро състояние и дали няма препятствия по тях?
 • Дали на площадката няма боклуци или опасни предмети?
 • Дали пейките са цели и здраво фиксирани?
 • Дали кошчетата за отпадъци са в добро състояние?
 • Дали отпадъците в тях са изхвърлени?
 • Повредена ли е растителността?


Настилки

 • В добро състояние ли са ударопоглъщащите настилки?
 • Дали насипните настилки са в достатъчно количество?


Съоръжения


Всички съоръжения

 • Налице ли са всички подпори / носещи греди?
 • В добро състояние ли са дървените и металните части?
 • Налице ли са всички предпазни каишки?


Люлки

 • Здрави ли са веригите на люлката?
 • Стабилно ли са закрепени седалките и дали са в добро състояние?


Пързалки

 • В добро състояние ли са стъпалата?
 • В добро състояние ли е улеят на пързалката?
 • Дали по него няма боклуци?


Въртележки

 • Дали се върти плавно и безшумно?
 • Дали е в добро състояние?


Люлки-везна

 • Дали съоръжението се движи плавно и безшумно?
 • Налице ли са всички предпазители и прегради?
 • Опира ли се в земята?

Клатушки (пружинни съоръжения)

 • Дали съоръжението се движи свободно и безшумно?
 • В добро състояние ли е пружината?

Катерушки

 • Налице ли са всички лостове?
 • Здраво ли са фиксирани?

Въжени линии

 • Дали макарата / движещият се елемент се плъзга гладко и безшумно?
 • В добро състояние ли са седалката и веригите?

Пясъчници

 • Дали няма боклуци в пясъка?


Въжета

 • Дали въжетата са здрави и в добро състояние?
 • Налице ли са всички свръзки?


Сложни съоръжения

 • Налице ли са всички парапети?
 • Вижда ли се млада дървесина там, където са били махани парчета?
 • Има ли дупки в металните части, включително и на места, където даден елемент е бил махнат?
  Документиране
 • Съобщихте ли за всички пропуски?
 • Сложихте ли дата на инспекцията, своето име и подпис?
Attachments:
Download this file (23_routine inspections of play areas.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури