Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Пясък на площадките за игра

Въведение

Пясъкът е един от най-разпространените – и най-полезни за ранното развитие на децата – видове съоръжения, които се използват на площадките за игра. Той осигурява:

  • възможности за кретивна и конструктивна игра
  • възможности за развитие на фини двигателни умения.

За пясъка има и някои негативни отзиви – най-вече заради необходимостта от сравнително честа поддръжка, която оказва влияние върху бюджета. При наличието на тенденцията да се ограждат площадките за игра, пясъкът може да се използва на все повече места и практиката показва, че проблемите са много по-малко от общоприетото схващане. Написаното по-долу се отнася главно за пясъчниците в неохраняваните площадки за игра.

Местонахождение

  • Пясъчникът трябва да е разположен на място, което е сенчесто през лятото и светло през зимата, въпреки че листата на листопадните дървета могат да представляват проблем през есента.
  • Трябва да е отдалечен от главния поток на движение и да е на тихо място.
  • Пясъчникът и децата в него трябва да са видими за седящите на околните пейки.

Големина

Колкото е възможно по-голям, но поне 15-20кв.м за пясъчник в парк или на детска площадка в малък град или село.

Форма

Където е възможно, пясъчникът трябва да е с неправилна и раздвижена форма, за да предлага множество закътани пространства, позволяващи спокойна индивидуална игра. Могат да се сложат и малки платформи за поставяне на разни неща, например за пясъчни замъци. Различни цветове на стените могат да спомогнат за идентифициране на дълбочината на пясъчните слоеве.

Разположение

Най-дългата страна на пясъчника трябва да е с южно изложение.

Дренаж

Пясъчникът трябва да се оттича добре, за да не се задържа вода, което води до сбиване на материала. В райони с песъчлива или варовита почва, както и на наклонени места може направо да се постави пясъчник, докато при глинестите и по-непроветриви почви е желателно да се изгради кофраж, в който да се намира пясъчника.

Околна настилка
Ако площадката е оживена, желателно е да има 2 м твърда настилка около пясъчника, леко скосена в посока към него, за да се избегне, доколкото е възможно, замърсяване на пясъчника и разнасяне на пясъка наоколо.

Стени, основи и ръбове

Стените могат да са от дърво, бетон или тухли. Дълбочината на пясъка трябва да е поне 450 мм и нивото му трябва да е на поне 75-150 мм под ръба на ограждението. Повърхността на ограждението трябва да е гладка и да е подходяща за сядане (за родители) и за строеж на пясъчни замъци и др. Добре е основата да е от чакъл (100-150 мм), покрита с 25-милиметров слой от въглен или геотекстилен материал, върху който са разположени тухли на разстояние 10мм една от друга. От едната страна на пясъчника е препоръчително да има рампа, по която да могат да се придвижват деца с ограничени двигателни способности, както и за да могат да се вкарват играчки на колела. Ако ограждението е от дървени греди, те трябва да са фиксирани с болтове, а не с пирони. Независимо от материала на ограждението, неговите ръбове трябва да са загладени и да няма стърчащи части.

info sheet 22

Покривала

Ако е необходимо да се покрива пясъчника, това може да стане с метална мрежа, която позволява естественото почистване и аерация на пясъка.

Пясък

Опитайте се да си набавите бял пясък от обли песъчинки с големина максимум 1.25 мм. Пясъкът, който се използва за ударопоглъщаща настилка, не е идеално подходящ за строене на пясъчни замъци, торти и др. За пясъчник с размери 3.5 м на 2.7 м и дълбочина 450мм са достатъчни около 4.5 куб.м. пясък. Обърнете внимание, че пясъкът, използван като строителен материал, може да оставя петна по дрехите.

Съоръжения за игра в комбинация с пясък

Има множество съоръжения, които могат да се поставят в пясъчник. Съобразете се с размерите и необходимите отстояния, както и наличието или отсъствието на сянка през лятото. Обърнете внимание и на факта, че пясъкът може да спомогне за по-бързото износване на дървените и метални елементи на съоръженията.

Поддръжка

Необходимо е редовно разрохкване с гребло – желателно е това да става веднъж на ден, или поне веднъж седмично.
В зависимост от степента на употреба, пясъчникът се нуждае и от периодично дезинфекциране. Това може да се направи със слаб разтвор на почистващ препарат за домашна употреба, безвреден за деца, който се напръсква върху пясъчника с лейка. След това пясъчникът трябва да се полее обилно с вода, за да се изплакне дезинфектанта. В продължение на един ден в пясъчника не трябва да се допускат деца. Налага се и допълване на пясък, както и подмяна на пясъка – препоръчително е това да се извършва веднъж годишно.

Достъп за хора с увреждания

Европейският Закон срещу дискриминацията на хората в неравностойно положение изисква съоръженията на площадката за игра или част от тях да са достъпни за хора с увреждания. Пясъкът като настилка не е подходящ за инвалидни колички и патерици, но като метериал за игра има значителна игрова стойност, особено за по-малките деца. Чрез поставянето на рампа пясъчникът може да се превърне в достъпно и привлекателно място за децата в неравностойно положение.

Attachments:
Download this file (22__sand play in childrens play areas.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури