Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Кучетата на площадките за игра

Проблемът

Кучетата на детските площадки представляват опасност за здравето на децата:

 • Годишно се изхвърлят над 350 000 тона кучешки изпражнения (данни за Великобритания)
 • Над 100 души годишно във Великобритания, главно деца, се заразяват от очни заболявания след поглъщане на яйцата на тенията Токсокара (Toxocara). Яйцата се пренасят от кучешки изпражнения, в които се намира този кръгъл червей.
 • Съществуват доказателства, че кучешките изпражнения могат да пренасят ентеропатогенните чревни бактерии Ешерихия Коли (E.Coli) и хепатит.
 • Всяка година значителен брой деца постъпват в травматологичните отделения на болниците, след като са били ухапани от кучета.

Законът

В страната няма законови изисквания, които да задължават гражданите да не допускат своите кучета да замърсяват детските площадки и да се разхождат на свобода из тях.

Как да защитим децата и площадките за игра

Ето няколко мерки за ораничаване на проблемите, свързани с кучетата на детските площадки за игра, които могат да бъдат предприети преди да се премине към промени в дизайна:

 • Осигурете оградена площ за тренировки на кучета
 • Изисквайте кучетата да бъдат водени на каишки в парковете и в районите за отдих
 • Осигурете лопати и контейнери за кучешки изпражнения
 • Изхвърляйте редовно съдържанието на тези контейнери
 • Изисквайте от собствениците да почистват изпражненията на кучетата си
 • Осигурете разбираеми табели
 • Привлечете вниманието на обществеността и я запознайте с проблемите

Дизайн на детската площадка

От гледна точка на дизайна има няколко решения на проблемите с кучешките изпражнения и нападенията от кучета:

 • Ограждения
 • Самозатварящи се врати с мрежа, през която да не могат да се проврат кучета
 • Осигурете ясни табели, забраняващи влизането с кучета
 • Осигурете място извън оградата, на което стопаните да могат да закачват поводите на своите домашни любимци

Поддръжка на площадката за игра

Разчистването на кучешките изпражнения е неприятна задача за хората, които се грижат за детската площадка. Някои насипни настилки в градските райони могат да привлекат и котки, чиито изпражнения също са потенциални преносители на заболявания. В някои региони изпражненията на лисици и овце също могат да представляват проблем. Отговорниците за площадките би трябвало:

 • Да извършват редовни огледи, за предпочитане през деня
 • Да отстраняват изпражнения, ако има такива
 • Да имат установена система за събиране и изхвърляне на тези отпадъци

Кучета-водачи

Горните съвети за ограничаване присъствието на кучета на детските площадки не се отнасят за кучетата-водачи на хора с нарушено зрение.

Attachments:
Download this file (14__dogs on play areas.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури