Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Излята ударопоглъщаща настилкa

Дефиниция

Излятата настилка е хомогенна маса от слепени каучукови гранули, която се смесва на място и се излива върху вече съществуваща подходяща основа или върху основа, специално подготвена за целта, за да се осигури непрекъсната, единна настилка, в която няма спойки и ”шевове”.


Забележка: По изключение при особено големи площадки е допустимо да се използват сглобки.
Повечето съвременни производители използват този метод, като изливат върху различни основи. В смесите за настилките се включват екологично-чисто рециклирани стари гуми от камиони (SBR – Стирен-Бутадиенова Гума) – материали, които са по-здрави и по-трайни от синтетично произвежданите гранули от EPDM.


EPDM – Ethylene Propylene Diene Monomer е синтетично произвеждана гума на листове, които се нарязват на гранули с различни размери.
VIRGIN EPDM – това е название, с което се обозначава, че гранулите не са рециклирана Стирен-Бутадиенова Гума (SBR).

Подходящо разположение

След като e забърканa, излятата настилка стяга сравнително бързо, затова е добре доставчикът да разположи смесителните работи в близост до бъдещата детска площадка (не по-далеч от 20 м от нея).


Ако съществуващата подложка е твърда, например цимент, асфалт и т.н., настилката може да се излее отгоре, но трябва да се внимава да не се образуват неравности, които биха представлявали спънка за децата.


Забележка: Доставчикът трябва добре да оформи ръба на настилката, като изреже канал в съществуващата подложка, за да се захване новата настилка за нея. Настилката трябва да се разпростира до самия край на предначертаната зона и да е долепена до ограждащия кофраж.


Съществуващата твърда подложка може да бъде частично отстранена (допълнителен разход), така че предпазната настилка да се излее в получилия се ”кладенец”, за да се постигне гладка повърхност и плавен преход между подложката и настилката.


Ако няма твърда подложка, препоръчително е да се направи изкоп, в който да се насипе слой с минимална дълбочина от 150 мм от чакъл с големина на камъните от 15-75 мм, върху който може да се излее предпазната настилка. Площта, върху която е излята настилката, трябва да бъде оградена – най-добре с предварително поставен бордюр, с тухли или с подобен материал. Дървеното ограждение също е подходящо, но в дългосрочен план създава проблеми при поддръжката.


Уверете се, че наличните детски съоръжения отговарят на Европейските Стандарти и че се очаква да бъдат годни още достатъчно дълго време. Би ви струвало значително количество средства да разрушавате вече съществуващи съоръжения, да ги поправяте или да ги подменяте, когато те се намират върху излята предпазна настилка. ”Кърпенето” също не е красиво. Затова избягвайте да слагате нови, скъпи настилки под не особено качествени съоръжения.


Избор на доставчик

 • Помолете бъдещия доставчик да ви покаже места, на които наскоро е поставял настилка, и такива, на които е поставял настилка преди повече от три години, и които вие да огледате сами.
 • Проверете финансовото положение на доставчика. За съжаление, в последно време не са малко фирмите, които предлагат конкурентни цени, но не успяват да поддържат добро качество на продукцията си.
 • Поръчайте тест от независим консултант, който да оцени избраната от вас настилка, като извърши проверка на дебелината и плътността й. Би следвало на място да се излее тестов образец от 500 кв.см, който да се провери от реномирана контролна организация.
 • Преговаряйте за минимум пет години гаранция, която да покрива не само износването, материалите и работата, но и да удостоверява, че продуктите ще продължават да отговарят на съществуващите към момента стандарти през този период.
 • Уверете се, че доставчикът е подготвен да огради площадката и да забрани достъпа до съоръженията, докато настилката не стане годна за ходене и за игра, и че носи отговорност за настилката през това време.

 

Цветни настилки и излети цветови съчетания
Някои цветни каучукови настилки избеляват по-лесно от други под влияние на ултравиолетовите лъчи. Осведомете се от доставчика колко време се очаква настилката да запази своите цветове, ако те са различни от червено и зелено. В последно време излетите цветови съчетания са много полулярен начин да се повиши игровата стойност на дадена детска площадка за игра. Трябва да се внимава обаче, тъй като допълнителните сглобки и ”шевове” правят настилката по-лесна плячка за вандали, а също така и създават опасност от спъване.


Поддръжка

Периодичното почистване би трябвало да е единствената необходима поддържка, като то трябва да може да се извършва както със силна водна струя, така и с помощта на почистващ препарат, обилно количество вода и търкане с твърда метла.


Настилка, която се намира под дърво, понякога се покрива с лишеи и мъхове. Те се отстраняват с подходящи препарати, но трябва да се внимава, тъй като тези препарати могат да се окажат опасни за децата.


Най-често срещаните форми на вандализъм са изгарянията със запалка и графитите. Последните не могат да се измият и най-доброто решение за премахването им е да се боядиса отгоре върху тях с индустриална матова боя за подове. Прогорените места следва да се изрежат и да се ”закърпят”. Малките дупчици в настилката могат да се поправят, като се използва оригиналния комплект с инструменти, осигурен от доставчика, а цепнатините могат да се залепят с лепило.


Инспекции
Инспекторите следва да проверяват за пукнатини, скъсвания/счупвания и надигане по настилката. Тези белези могат да се дължат на следното:

 • Настилката е излята при твърде студено време
 • Химичен проблем със спойващото вещество
 • Липса на подходящи свързващи елементи между отделните сглобки
 • Недостатъчна издържливост на основата
 • Твърде голяма степен на ударопоглъщане на основата
 • Недостатъчно количество спойващо вещество в най-горния слой (обикновено това се забелязва, когато се отронват твърде много гранули от настилката)


Надиганията и счупванията могат да се дължат на следното:

 • Недостатъчно количество спойващо вещество в сместа
 • Ниска издържливост на ултравиолетови лъчи
 • Движение на почвата или топлинно свиване и разширение
 • Корени на близко намиращи се дървета


В такива случаи е желателно настилката да се огледа от доставчика.
Други проблеми, които се срещат понякога, са по-голямо износване на местата под движещи се съоръжения, например люлки и въртележки, което най-често се дължи на недостатъчно високо качество на материалите или смесването, или на твърде малко спойващо вещество.
Забележка: Тъй като летите каучукови настилки не залепват трайно за ограждащия бордюр, често се случва да се образуват процепи между бордюра и настилката. Решаването на този проблем обикновено не зависи от доставчика.

Attachments:
Download this file (10__wet pour surfacing.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури