Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Европейски стандарти за безопасност на съоръженията и настилките при обществено достъпни площадки за игра БДС EN 1176 и БДС EN 1177

Въведение

Европейските стандарти за безопасност на обществено достъпни площадки за игра и техните настилки БДС EN 1176 и БДС EN 1177 бяха публикувани, за да хармонизират съществуващите дотогава стандарти в Европейския Съюз.

Стандартите

Стандартът БДС EN 1176 е съставен от седем части:

БДС EN 1176-1 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване;

БДС EN 1176-2 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало;

БДС EN 1176-3 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 3: допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки;

БДС EN 1176-4 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и   методи за изпитване на въжени линии;

БДС EN 1176-5 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки;

БДС EN 1176-6 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене.

БДС EN 1176-7 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване.

БДС EN 1176-10 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра.

БДС EN 1176-11 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 11: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пространствени мрежи.

БДС EN 1177 Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра: Изисквания за безопасност и методи за изпитване.

РоСПА България предлага справочник, който има за цел да разясни стандартите на разбираем език. В случай на съдебни спорове, страните трябва да се позовават на оригиналите на Стандартите, които се предоставят от Българския Институт по Стандартизация.

Произход

БДС EN 1176 и БДС EN 1177 съчетават съществувалите по-рано немски и английски стандарти BS 5696, DIN 7926 и BS 7188. В България те се приети през 2001г като част от процедурата по присъединяването на страната към Европейския Съюз.

У нас стандартите за безопасност не са ретроспективни и на този етап не са задължителни, но са признак за съвестно отношение към детската среда за игра. Трябва да бъдат осъзнати техните ограничени възможности – ако човек ги спазва сляпо, това не означава, че автоматично площадките стават безопасни. Както и предишните стандарти за безопасност на детската среда, така и сегашните са написани, за да се използват разумно.

Оценяване на съответствието със стандартите

Ако дадено съществуващо съоръжение не отговаря на стандартите за безопасност на обещаствено достъпни площадки за игра, това не означава, че то задължително е опасно. Нашият съвет е да не изпадате в паника. РоСПА България извършва оценка на съответствието с настоящите стандарти и анализ на риска, а също така дава препоръки и за необходимите действия, които да подобрят безопасността на площадката.

Нови съоръжения

Новите съоръжения трябва да отговарят на БДС EN 1176.
Желателно е съоръженията и настилките да имат сертификат TüV, въпреки че той не е автоматична гаранция за съответствие с БДС EN 1176 и БДС EN 1177.

Някои части от БДС EN 1176 са отворени за обсъждане. В случай на спор е желателно да се допитате до Българския Институт по Стандартизация, или ако е необходимо, до Европейския Институт по Стандартизация, което обаче може да отнеме време.

Вероятно с натрупването на опит в анализа на злополуките ще се правят още промени по съществуващите стандарти. При всички случаи водещ принцип ще остане здравият разум.

 

Attachments:
Download this file (06 EN 1176 playground equipment standarts.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури