Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Настилки на площадките за игра

Наличието на мека настилка значително намалява сериозността на злополуките.


Предотвратяване на злополуките
Няма съмнение, че предпазната настилка понижава сериозността на травмите на главата, но паданията на глава са сравнително рядко срещани при деца над 5-годишна възраст. Наличието на такава настилка не намалява броя на травмите при падане, но може да допринесе последиците от паданията да са по-леки. Паданията върху земя или настилка на детска площадка са причина за около 50% от посещенията на деца в болници в Англия. Според някои данни, предпазната настилка не гарантира, че ще намалеят счупванията на крайниците, особено на горните крайници. Около 30% от всички травми са свързани със съоръженията. Настилката играе значителна роля в превенцията на злополуките и е задължително тя да бъде подсигурена.


Видове настилка
Има три основни вида предпазна настилка за детски площадки:

Затревена площ
Добра, многофункционална настилка, но лесно се износва и в сухо време слабо омекотява паданията. В България добре поддържаната затревена площ е подходяща за съоръжения с височина на падане до 1 м, но изисква интензивни грижи. Значително се намаляват разходите за поддръжка ако се използва гумена настилка с отвори, през които да расте трева (настилка тип ”матта”).


Насипни материали
Тук спадат пясък, дървесина и стърготини. Имат добра ударопоглъщаща способност, но се разпиляват и се чупят. Не са подходящи за подвижни съоръжения. Лесно се полагат.


Синтетични настилки
Те биват три основни вида:


Каучукови плочи – като цяло са ефикасни и трайни, но могат да бъдат скъпи и трудни за поставяне.


Излята каучукова настилка – като цяло е ефикасна и трайна, но е скъпи и трудно се полага.


Многослойни цветни настилки – като цяло са ефикасни, но изискват поддръжка и лесно стават обект на вандализъм и на износване. Полагането им изисква специални умения.


Оценка на настилката

Наличие под стари съоръжения
Тъй като предпазните настилки са скъпи, преди да ги положите обърнете внимание на следното:

  • Съответствие със стандартите
  • Игрова стойност
  • Местонахождение, дизайн и употреба на площадката
  • Възраст на съоръженията
  • Следи от стъпки


Не е задължително веднага да слагате предпазна настилка под старите съоръжения – съставете си план-програма, която да е част от вашата политика по отношение на детските площадки за игра.


Наличие под нови съоръжения
Всички нови съоръжения трябва да имат подходяща ударопоглъщаща настилка. За съоръженията с височина под 600 мм не е необходима специална настилка, но е нужно да се осигури известно омекотяване на удара. В някои случаи (например под и около клатушки) може да се използва затревяване. Все пак РоСПА препоръчва поставяне на синтетична или насипна ударопоглъщаща настилка, или тревна настилка в комбинация с настилка "матта".

Закупуване на настилки
Препоръчително е производителят да осигури писмено удостоверение, че настилките са тествани според изискванията на БДС EN 1177. Настилките следва да се полагат на площадките, изброени в БДС EN 1176. При поискване производителят трябва да предостави копия от сертификати за извършени проби. Постарайте се да получите писмено уверение, че материалите ще запазят ударопоглъщащите си свойства през гаранционния период.


Легенда:
Съвмест. = съвместимост със съоръжения
Ом.Удар = Омекотяване на удара
Достъпн. = Достъпност за инвалидни колички/патерици
Трудн.Полаг. = Степен на трудност при полагане
Из.Поддр. = Изисквания за поддръжка
Разходи = Разходи за полагане
Мн.доб. = Много добро
Мн.ниско = Много ниско

Attachments:
Download this file (17__play area surfacing.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури