Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Насипни ударопоглъщащи настилки

Общи данни

Необходимо е насипните ударопоглъщащи настилки да се полагат според изискванията на производителя.

В Европейския Стандарт БДС EN 1177, Допълнение A.1, са изброени примерни характеристики на насипните ударопоглъщащи настилки.

Една от най-често срещаните причини за някои незадоволителни резултати на тези настилки е недостатъчната поддръжка. Всички детски съоръжения и настилки трябва да бъдат в добро състояние, поради което е необходимо площадките за игра да се инспектират и поддържат редовно.

Препочъително е да се спазва следния режим за инспекции на настилките и детските съоръжения:

  • Ежедневен или ежеседмичен оглед
  • Ежемесечна или тримесечна оперативна инспекция
  • Годишна инспекция от независим експерт

Дървесна Кора

Кората на различни дървесни видове има разнообразни особености по отношение на своята гладкост, твърдост и здравина. Двата най-често използвани вида дървесна кора са:

Зърниста кора – основно род Бор (Pinus)
Еластична кора – основно род Смърч (Picea)

Зърниста кора

След като бъде положена, тази настилка има свойството да се самоизравнява, когато се играе върху нея. Препоръчително е настилката на най-употребяваните места в детската площадка веднъж седмично да се заглажда с гребло.

На практика долните 200 мм от 300-милиметров пласт зърниста кора от самосебе си се слепват и образуват твърд, но податлив слой с добри дренажни свойства. Горният слой от 50-100 мм остава рехав и не се слепва. Този пласт “поддава” при натиск, докато долният слой омекотява остатъчния удар при падане.

С износването на горния слой, парчета кора от долния слой сами се отчупват, подновявайки и поддържайки по този начин горния пласт.

Нормално е настилката постепенно да се износи в зависимост от степента на употреба. Тъй като добрата ударопоглъщаща способност на насипните настилки се дължи на тяхната естествена подвижност, необходимо е да разполагате с допълнителни количества дървесна кора, с която да запълвате до първоначалните нива, за да не спадне настилката под критичната дебелина за конкретната височина на падане.

Еластична кора

Този тип настилка се слепва поради своята грапавост и се сбива в твърда маса заради плоската форма на отделните частици. Дори и слепнала, настилката от еластична дървесна кора запазва до известна степен своята способност да омекотява падания, но дренажните й свойства бързо намаляват. Най-добре е преди да разрохкате сбитата настилка, да нахвърлите известно количество нова, и тогава да смесите старата и новата част. По този начин ще получите хомогенна смес с еднаква грапавина и твърдост. Новата ” млада” дървесна кора е рехава и щом се смеси със старата, увеличава нейните дренажни свойства за известно време. Добавяйте нови количества кора според изискванията на производителя и подменяйте изцяло венъж на три-четири години. Честата необходимост от ”обръщане” на цялата настилка от еластична дървесна кора значително увеличава разходите за поддръжката й.

Дървеснина

Има голям избор от продукти от различни дървени материали с разнообразна форма – от фино изстъргани борови блокчета и ленти до грубо надялкани стари палети.

Избраният продукт трябва да се състои от добре изгладени парчета, за да се избегне наличието на прах и други едри и дребни частици, както и на дълги, остри трески.

Добре изстръганите дървени парчета имат свойства, сходни с тези на зърнистатата кора. Долните 200 мм от даден 300-милиметров пласт се слепват в сравнително порест слой с добри дренажни свойства. Горният пласт с дълбочина 50-100 мм остава рехав и до известна степен се самозаравнява. На местата с повишена употреба, където се образуват вдлъбнатини, е необходимо около веднъж месечно да се насипва с гребло допълнителен материал от други места, където износването не е толкова голямо. Дървесината е по-малко издържлива настилка от дървесната кора. Структурата на дървесината бързо се нарушава, което води до необходимост от пълна подмяна. Обикновено не се препоръчва смесване на стара и нова дървесина.

Пясък

Предлагат се различни видове пясък, но при всички случаи ако не е добре пресят и измит, е много вероятно той да цапа дрехите на децата.

Подходящият пясък се състои от обли частици с размери между 0.2 мм и 2.0 мм.

Пясъкът привлича някои животни, особено котки. По тази причина се налага пясъчниците, които се намират в населени места, да бъдат инспектирани всекидневно и при необходимост да се почистват с дезинфектант.
Предвидете пълна подмяна или основно пресяване веднъж на всеки 6 до 8 години.

Пясъкът засилва скоростта на износване на дървени съоръжения, боядисани повърхности и подвижни сглобки.

Чакъл

Трябва да се състои от обли, измити частици с размери от 2 мм до 8 мм. Има вероятност децата да се замерят с него.

Attachments:
Download this file (15__loose impact attenuating surfaces.pdf)PDF format
 

Информационни брошури