Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Затревяването като настилка на площадките за игра

Въведение

Има спорове по въпроса дали затревяването е настилка, подходяща за омекотяване на удара под детски съоръжения за игра и дали тя спомага достатъчно за предотвратяване на тежките наранявания.

Наранявания на площадки за игра

Злополуките на площадките за игра са нещо неизбежно. Една от ролите на детската игра се състои в това детето да изследва обкръжаващата го среда, предметите в нея, както собствените си особености. Играта е активно занимание и няма начин да не се допускат грешки от време на време. Целта на РоСПА е да се намали сериозността на нараняванията, а не да се елиминира възможността за инцидент. В процеса на работа ние разглеждаме причините за злополуките, взимаме предвид различни статистики и извършваме оценка на риска на дадената площадка за игра, на настилките и съоръженията в нея. Също така се съобразяваме и с финансовите и технически възможности на собственика.

Падане от съоръжения:

Падането от височина е най-често срещаният вид злополука, който се случва на площадките за игра. При всеки инцидент има два основни фактора:

  • дали падането е могло да бъде избегнато
  • дали нараняването е могло да бъде избегнато или сериозността му намалена

Предотвратяването на паданията е една от задачите на дизайнерите на детски съоръжения и площадки. Намаляването сериозността на нараняванията е част от функциите на ударопоглъщащата настилка.

Ударопоглъщащи настилки

Ударопоглъщащите (меки) настилки спомагат за намаляване сериозността на някои злополуки при падане.
Трябва да се отбележи, че ефективността на ударопоглъщащите настилки при предотвратяването на травами е ограничена, особено при фрактури на дългите кости – резултат от стоварването на тежестта на тялото върху крайника. Меките настилки могат да намалят стапента на контузия при някои видове падания – например при паданията върху стави, както и при сравнително редките падания на глава.

Употреба на затревяване

Затревяването е широко разпространена настилка, въпреки че се използва главно за пространствата между отделните съоръжения. Тревата е естествен материал, което я прави положителен фактор за развитието на децата, особено ако в нея растат и цветя.

БДС EN 1176 и БДС EN 1177

Това са двата стандарта, които се отнасят до съоръженията и настилките в обществено достъпните площадки за игра, и въпреки че не са задължителни, спазването им е пример за добра практика.
Според част 7 на БДС EN 1176, затревяването е подходяща настилка за съоръжения с максимална височина на падане до 1 м. Затова често се срещат ниски съоръжения върху затревена площ. Тестовете за степен на ударопоглъщане показват, че затревяването на места с умерен климат осигурява добра поглъщаемост на удара през повечето време от годината, с изключение на периодите на засушаване и при минусови температури, когато почвеният слой се втвърдява.

Падания върху затревена площ

Има много малко изследвания, които сравняват затревяването с други видове настилки. Резултатите сочат, че при падания до 1 м, затревяването има сходни показатели с тези на каучуковите плочи и на излятата каучукова настилка.
Главната особеност на затревяването като мека настилка се състои в нейното износване. На местата, където тревният пласт се износва бързо, е препоръчително да се положи и пласт каучукова настилка с дупки за трева (настилка тип ”матта”), която спомага за задържането на повече влага в горния почвен слой и пречи основите на тревните стъбла да бъдат изпотъпкани.

Мнението на РоСПА

Ние смятаме, че затревяването е подходяща настилка за поставяне под и около съоръжения с максимална височина на падане до 1 м, но на местата с повишено износване трябва да се поставя допълнителна ударопоглъщаща настилка.

Attachments:
Download this file (07__grass as a play area surface.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури