Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Национална художествена академия - магистърска програма „Дизайн на детска среда”

От месец октомври 2011 г. ландшафтен архитект Ивайло Сиркаров е хоноруван преподавател в Национална художествена академия, където води лекционен курс „Ергономия и стандарти за безопасност” към магистърската програма „Дизайн на детска среда”. Освен със стандартите за безопасност на съоръженията и площадките за игра студентите научават и добрите практики, които се прилагат в тази сфера.

Магистърската програма включва и практически занятия, които се проведоха през пролетта на 2012 г.

През месец март се проведе практиката, обхващаща площадки за игра, разположени на закрито. По време на нея студентите посетиха частна детска градина „Патета” и детски център „Патета” 2 в кв. „Лозенец”, гр. София. Тези обекти са добър пример как да бъде организирана детска среда, разположена на открито.

През месец арпил се проведоха занятия на открити площадки за игра в няколко столични парка и междублокови пространства, където освен примери за добри практики, бяха показани и примери ниска игрова стойност, за грешки в дизайна на площадка и дизайна на съоръжения за игра, неправилен монтаж и липса на  поддръжка, създаващи предпоставки за инциденти.

 

 

 

Информационни брошури